Kimlik Bilgileri:
Adı: Mustafa

Soyadı: AKSOY

Doğum tarihi: 15.01.1959

Doğum yeri: Kadirli

Akademik Bilgiler:

Uzmanlık alanı: Uygulamalı Sosyoloji, Kültür Sosyolojisi, Tarih Sosyolojisi

Doktora: İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Tez adıKültür Sosyolojisi Açısından Elazığ ve Ağrı Köylerinde Aileye, Evliliğe ve Sosyal Hayata İlişkin Gelenekler:14.06.1995, İstanbul.

Yüksek lisans:İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Tez adıSafahat’taki Bazı Kavramların Sosyolojik Tahlili: 28.08.1989, İstanbul.

Lisans: Fırat Üniversitesi Fen-Ede. Fak. Sosyoloji Bölümü.

Tez adıYusufizzettin Köyünde Sosyo-Kültürel Değişme: 12.06.1986 Elazığ.

Konum ve Çalışılan Birim

Sosyolog Doç. Dr.

Marmara Üniversitesi, Atatürk Eğitim Fakültesi, Tarih Eğitimi Anabilim Dalı, Göztepe/İstanbul

Okuttuğu Dersler

Bilim Felsefesi, Bilim Tarihi, Sosyal Bilimlerde Yöntem, Sosyoloji Giriş, Felsefeye Giriş, Mitoloji, Genel Türk Tarihi, Tarih Metodu, Sözlü ve Yerel Tarih, Sosyoloji ve Tarih, Tarih Felsefesi, Müzelerle Tarih Eğitimi.

Araştırma Yaptığı ve İlgilendiği Konular

Uygulamalı sosyoloji, kültür sosyolojisi, kültür tarihi, damgalar-semboller, bilim felsefesi, sosyal bilimlerde yöntem, sosyal antropoloji, sözlü tarih ve yerel tarih, mitoloji, antropoloji, İslam öncesi Türk inancı ve Alevilik-Bektaşilik.

Ayrıca YÖK’e bağlı özel statülü Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi’nin “arma“sını tasarladı.

Tarihler İtibariyle Çalışılan İş Yerleri

 1. 1. 1988’1994 felsefe grubu öğretmeni olarak, Elazığ /Karakoçan Lisesi, İstanbul Pertevniyal Lisesi ve Çapa Anadolu Öğretmen Lisesi.
 2. 2. 20.06.1994 Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi. Halen aynı yerde göreve devam ediyor.
 3. 3. 1996’1997 Uluslararası Kazakistan Hoca Ahmet Yesevi Üniversitesi, Etnofiloloji Enstitüsü,Türkistan/Kazakistan
 4. 4. 1999 – 2001 Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi, Sosyal Bilimler Bölümü,Bişkek/Kırgızistan

Saha Çalışması Yaptığı Ülkeler

Tamamen kendi imkanlarıyla, Moğolistan, Tuva, Hakasya, Altay, Rusya, Tataristan, Çuvaşistan, Mari El, Komi, Başkurdistan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Karakalpakistan, Türkmenistan, Azerbaycan, İran, Nahçıvan, Ermenistan, Gürcistan, Türkiye (özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu), Kırım, Ukrayna, Bulgaristan, Makedonya, ABD (Arizona, Los Angeles, Washington, Alaska); Uluslararası Kalkınma Yardımları ve İşbirliği Derneği’nin katkılarıyla da  Romanya, Moldova, Gagauzya ve Kosova’da saha araştırmaları yaptı. Halen saha çalışmalarına devam etmektedir.

Aldığı Ödüller

1-“Türk Kültürüne Hizmet Ödülü”, Yeni Ufuklar Derneği İstanbul Şubesi, 2011.

2-“130.Yıl Akademik Başarı Ödülü” (Sosyal Bilimler Alanında Akademik Yayın Performans Ödülü), Marmara Üniversitesi Rektörlüğü, 2013.

3-“Türk Kültürüne Hizmet Ödülü”, Yeni Ufuklar Derneği Genel Merkezi, Kayseri, 2014.

4-“2014 Yılının En Başarılı Araştırmacı Yazarı Ödülü”, Turkish Forum ve Dünya Türkleri Birliği (ABD), 2015.

5-“Türk Dünyası Hizmet Ödülü”, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, 2016.

6-“Ziya Gökalp İlim ve Teşvik Ödülü”, Türk Ocakları, 2016.

TV Çalışmaları:

TRT AVAZ, Karadeniz TV, Kanal 24, BengüTürk, TV Net, CNN Türk ve Avrasya TV’de bazı programlarda konuşmacı olarak bulundum.

TRT’nin yaptığı “Karlı Dağların Sırrı” belgeselinde konuşmacı olarak, “Damgaların Göçü” ve “Zamana Karşı-Koşuburnu Tahtacı Türkmenleri” belgeselinde ise proje danışmanı, saha araştırmacısı ve konuşmacı olarak görev yaptım.

Buzdağının Altı“, “Bozkurt Atlası“, “Ortak Miras“, “Rişvan Aşliretinin Yolculuğu“, adlı belgesellerde de konuşmacı olarak bulundum.

Konferanslar ve Paneller:

Kültür sosyolojisi, Türk kültürü ve sanatı, Doğu ve Güneydoğu Anadolu, Alevilik-Bektaşilik gibi araştırma alanlarımla ilgili konularda konuşmalar yaptım.

YAYINLAR

Yayımlanmış Kitaplar

 1. Aksoy, M., Kültür Sosyolojisi Açısından Doğu Anadolu, İstanbul 1996. Bu kitabın ikinci baskısı, Doğu Anadolu Kültürü Üzerine Bir İnceleme (Yeni İnsan Yayınevi, İstanbul, 2007), adıyla yayımlanmıştır.
 2. Aksoy, M., Kültür Sosyolojisi Açısından Nevruz Kavramı, Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı Yayını, İstanbul, 1996.
 3. Aksoy, M., (Zakir Avşar ile ortak),  Doğu ve Güneydoğu Anadolu’dan Terör Nedeniyle Göç Eden Ailelerin Sorunları, Başbakanlık Aile Araştırma Kurumu Yayını, Ankara, 1998.
 4. Aksoy, M., Sosyal Bilimler ve Sosyoloji, Alfa Yayınları, İstanbul, 2000.
 5. Aksoy, M., (Yaşar Kalafat ve Adnan Menderes Kaya ile ortak), Avşar Kültür Coğrafyası ve Halk Kültürü, Berikan Yayınları, Ankara, 2013.
 6. Aksoy, M., Bilimin Mabedinde Yöntem Meselesi, Yeni İnsan, İstanbul, 2013.
 7. Aksoy, M., Tarihin Sessiz Dili Damgalar / The Silent Language of History, İstanbul, 2014.

8.SUNGURLAR Bir Aile Tarihi Araştırması, İstanbul, 2017.

Editörlüğü yapılan kitaplar:

 1. Aksoy, M., “Türkistan Türk Medeniyetinin İlk Sayfaları” (Yayına Haz: M. Aksoy), Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi, Sayı 124, Şubat 2000.
 2. Aksoy, M., Mehmet Eröz Armağanı (Haz: M. Aksoy; O. Yorulmaz), Ötüken Neşriyat, İstanbul, Aralık 2011.
 3. Aksoy, M., (Editör),Cuci Kültür Coğrafyasında Karşılaştırmalı Türk-Moğol Halk İnanmaları, Berikan,  Ankara, 2013.
 4. Aksoy, M., (Editör),Türk Halk İnanmalarından Hayvan Üslubu’nda Mitolojik Devridayım -I-, Berikan, Ankara, 2013.
 5. Aksoy, M., (Editör), AnadoluTürk Kültür Coğrafyasında -Manevi Mimarlar ve Halk İnanmaları, Berikan, Ankara, 2013.
 6. Aksoy, M., (Editör),Batı Türklüğü ve Halk İnanmalarının Mitolojik Kök Hücreleri -I-. Berikan, Ankara, 2013.
 7. Aksoy, M., (Editör),Halk Bilimi-Türkoloji-Milli Kültür Stratejileri. Berikan Yayınevi, Ankara, 2013.
 8. Aksoy, M., (Editör),Bozulus- Türk Kültür Coğrafyasında Karşılaştırmalı Halk İnançları. Berikan, Ankara.
 9. Aksoy, M.,(Hazırlayanlar: İ. Yakış, M. Aksoy, M. T. Yıldırım), Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi, Prof. Dr. Turan Yazgan’a Armağan Üçlemesi, Sayı 206,  Eylül–Ekim 2013.
 10. Aksoy, M., (Hazırlayanlar: İ. Yakış, M. Aksoy, M. T. Yıldırım), Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi, Prof. Dr. Turan Yazgan’a Armağan Üçlemesi, Sayı 207,  Kasım-Aralık 2013.
 11. Aksoy, M., (Hazırlayanlar: İ. Yakış, M. Aksoy, M. T. Yıldırım), Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi, Prof. Dr. Turan Yazgan’a Armağan Üçlemesi, Sayı 208,  Ocak-Şubat 2014.
 12. Aksoy, M., (Editör), İktisat Sosyolojisine Başlangıç, Ötüken Neşriyat, İstanbul, 2014.
 1. Aksoy, M., (Editör), Türkiye’de Alevilik-Bektaşilik, Ötüken Neşriyat, İstanbul, 2014.
 1. Aksoy, M., (Editör),Türkoloji Halkbilimi Yazıları, Berikan, Ankara, 2015.
 1. Aksoy, M., (Editör), Türk Kültürlü Halklarda Mitik-Mistik Kavşakta Su, Berikan, Ankara, 2015.
 1. Aksoy, M., (Editör), Türk Halk İnançlarında Hayvan Üslubunda Mitolojik Devridayım II, Berikan, Ankara, 2015.
 1. Aksoy, M., (Editör), Türk Halk Edebiyatından Türk Halk İnançlarına, Berikan, Ankara, 2015.
 1. Aksoy, M., (Editör), Anadolu Halk Kültürü Monografisinden Mitolojik Şifreler I, Berikan, Ankara, 2015.
 1. Aksoy, M., (Editör), Doğu Anadolu’nun Türklüğü, Ötüken Neşriyat, Kasım 2015.
 1. Aksoy, M., (Editör), Yörükler, Ötüken Neşriyat, Haziran 2017.

Kitaplarda Yazılan Bölümler

 1. Aksoy, M., Avşar, Z., “Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri’nde Terörün Neden ve Sonuçları”, 21. Yüzyılda Türk Dünyası Jeopolitiği, 3. Cilt, Ankara, 2003.
 2. Aksoy, M., “Mut’ta Bir Türkmen Alevi-Tahtacı Köyünde Gelenek-Görenekler”, Alevilik (Haz: İ. Engin; H. Engin), Kitap Yayınevi, İstanbul, 2004.
 3. Aksoy, M., “Türkler’de Sosyal Yapı”, Türk Tarihi ve Kültürü (Ed. C. Öztürk), Pegem A Yayıncılık, Ankara, 2004.
 4. Aksoy, M., “İran’daki Fars, Kürt ve Türklere Ait Halı-Kilimlerinin Kültür Sosyolojisi Açısından Yorumu”, Türk Kültür Sanatından Kesitler I (Haz. M. Avşar), Kömen Yayınları, Konya, 2007.
 5. Aksoy, M., “Munis Tekinalp (Moiz Kohen)”, Türkiye’de Sosyoloji (Der. Ç. Özdemir), Cilt I, Phoenix Yayınevi, Ankara, 2008.
 6. Aksoy, M., “Sosyolojide Araştırma Yöntem ve Teknikleri”,  Sosyoloji (Ed. F. Merter; M. Talas), Lisan Yayıncılık, İstanbul, 2010.
 7. Aksoy, M., “Tarih ve Sosyoloji ya da Bir İmkan Olarak Tarihsel Sosyoloji”, Türkiye’de Tarih Yazımı (Ed. V. Engin; A., Şimşek), Yeditepe Yayınevi, İstanbul, 2011.
 8. Aksoy, M., Türk-Kürt Etnograya Eserleri”, Kürtoloji Yalanları (Yazarı: D. Ahsen Batur), Selenge Yayınları, İstanbul, 2011.
 9. Aksoy, M., “Türklüğümüzü Mehmet Eröz’den Öğrendik”, Mehmet Eröz Armağanı (Haz. M. Aksoy; O. Yorulmaz), Ötüken Neşriyat, İstanbul, 2011.
 10. Aksoy, M., “Sosyal Yapımız ve Tarihimizdeki Bazı Kavramların Doğu-Batı Ekseninde Eleştirisi”, Mehmet Eröz Armağanı (Haz. M. Aksoy; O. Yorulmaz), Ötüken Neşriyat, İstanbul, 2011.
 11. Aksoy, M., “Türk Kültürü Bağlamında Avşar Halı-Kilimlerini Tartışmak”, Avşar Kültür Coğrafyası ve Halk Kültürü (Yaşar Kalafat, Adnan Menderes Kaya, Mustafa Aksoy),  Berikan Yayınları, Ankara, 2013.
 12. Aksoy, M., “Etnografya Eserleri Bağlamında Türkiye’de Kürtçülük ve Zazacılık”, Türk Milliyetçiliği, Yeni Yaklaşımlar, Yeni Tartışmalar (Editör: İ. Vurucu), Türk Ocakları Denizli Şubesi, Denizli, 2014.
 13. Aksoy, M., “Yaşar Kalafat’a Göre Halk İnanmalarının Türkoloji’deki Yeri”, Türk Kültürü Araştırmaları Yaşar Kalafat Armağanı (Editör: İ. Kalenderoğlu), Ankara, 2014.
 14. Aksoy, M., “İpek Yolu’nda Türk Kültürünün İzleri”, İpek Yolunda Türk Kültür Mirası (Editör: F. Atasoy), Ankara, 2014.
 15. Aksoy, M., “Tarih Yazıcılığı Tartışmasına Bir Bakış”, Prof. Dr. Abdulkadir Yuvalı Armağanı (Editör: M. Öztürk), Kayseri, 2015.
 16. Aksoy, M.,  “The Name Turk And Turkish Stamps”, IV International Farabi Readings, al-Farabi Kazakh National University, Almatı 2017.

17.Aksoy, M., Koyuncu, R., “Çamlıhemşin Koç-Koyun Başlı Mezar Taşları ve Çorapları”, Anadolu Etnolojisinde Hemşinliler, Horumlar, Gregoryenler, Lazlar (Editör: Y. Kalafat) Ankara, 2017.

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

 1. Aksoy, M., “Türkiye’de Kirveliğin Kültür Sosyoloji Açısından Tahlili”, V. Milletlerarası Türk Halk Kültürü Kongresi -Gelenek, Görenek, İnançlar-Seksiyonu Bildirileri, Ankara 1997.
 2. Aksoy, M., “Türk Cumhuriyetlerinde ve Türkiye’de Halı, Kilim ve Mezar Taşlarındaki Ortak Semboller”, Üçüncü Bin Yılın Eşiğinde Türk Uygarlığı Kongresi (2-3 Ekim 2000, Bişkek-Kırgızistan), Bişkek, 2003.
 3. Aksoy, M., “Elazığ ve Diyarbakır’da Oğuz Boylarından İki Beğdilli-Badıllı Köyü ve “Kürt-Ekrad, Türk” Kavramları Hakkında Karşılaştırmalı Sosyoloji Çalışması”, I. Uluslararası “Oğuzlardan Osmanlıya Diyarbakır Sempozyumu” (20-23 Mayıs, 2004) Bildirileri, Diyarbakır, 2004.
 4. Aksoy, M., “Sosyal Tarih Açısından Altay Kurganlarından Anadolu’ya Damgalar”, (XIV. Türk Tarih Kongresine (9-13 Eylül 2002), III. Cilt, TTK Yayınları, Ankara, 2005.
 5. Aksoy, M., “Alevi-Bektaşi Araştırmalarının Önemi ve Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar” Uluslararası Bektaşilik ve Alevilik Sempozyumu, Isparta, 2006.
 6. Aksoy, M., “Türkiye’deki Halı-Kilimlerdeki Kazak Damgaları ve Bu Damgaların Kültür Sosyolojisi Açısından Yorumu”, Kazakistan ve Türkiye’nin Ortak Kültürel Değerleri Uluslararası Sempozyumu (21-23 Mayıs 2007), Almatı-Kazakistan, 2007.
 7. Aksoy, M., “Halı-kilim Tarihi ve Tunceli”, II. Uluslararası Türk Kültür Evreninde Alevilik ve Bektaşilik Bilgi Şöleni (17-19 Ekim 2007), I. Cilt, Ankara, 2007.
 8. Aksoy, M., “Karcadağ’da Bazı Aşiretler ve Karacadağ Halı-Kilimlerde Kullanılan Damgaların Türk Kültüründeki Yeri”, GAP Bölgesinde Alevi Bektaşi Yerleşmeleri ve Şanlıurfa Kültür Mozayığında Kısas (25-27 Mayıs 2007 Şanlıurfa) Sempozyum Bildirileri, İstanbul, 2007.
 9. Aksoy, M., “Kültür Sosyolojisi Açısından Halı-Kilim Sanatı ve Etnografik Eserlerdeki Damgaların Dili”, 38. ICANAS Bildirileri (10 – 15 Eylül 2007), Maddi Kültür, Cilt I, Ankara, 2008.
 10. Aksoy, M., “Kültür Sosyolojisi ve Edebiyat Sosyoloji Açısından Mahtumkulu”, Türkmenistan Milli Medeniyet Merkezi Uluslararası Mahtumkulu Sempozyumu (12-14 Mayıs 2008), Aşgabat/Türkmenistan.
 11. Aksoy, M., “Türkiye’deki Kürt, Zaza Halı-Kilimleri ve Tarihi Mezartaşlarının Kaynakları”, Tarihte Türkler ve Kürtler Sempozyumu (9-10 Ocak, 2014) Bildiriler, Cilt III,  Ankara, 2014.
 12. Aksoy, M., “Tarih Araştırmalarında Mezar Taşlarının Önemi”, Kazan Devlet Üniversitesi, VII. Uluslararası Türkoloji Konferansı, (Gerçek Türkoloji: Türki Halklarının Dili, Edebiyatı,Tarihi ve Kültürü),  7-8 Şubat,20014,  Alabuga/Tataristan.
 13. Aksoy, M.,  “Oğuz Damgaları mı, Türk Damgaları mı”? Hacettepe Üniversitesi Uluslararası Türkiyat Araştırmaları Sempozyumu,Oğuzlar, Dilleri, Tarihleri ve Kültürleri (21-23 Mayıs, 2015),  Ankara, 2015.
 14. Aksoy, M., “Balkanlar da Tarih Yazımında Kaynak Olarak Türk Etnografya Eserleri”, Uluslararası 10. Balkan Tarihi Kongresi (3-4 Aralık 2016),  Samsun 2017.

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

 1. Aksoy, M., “Doğu ve Güney Doğu Anadolu’da Aile ve Aile Tipolojileri Hakkında Bir Eleştiri”, III. Aile Şurası Tebliğleri, Ankara 1998,
 2. Aksoy, M., Kıcır, K., “Kültürel Kimliğin Oluşumunda Tarih Bilinci ve Tarih Öğretimi” XII. Eğitim Bilimleri Kongresi (15 – 18 Ekim 2003 Antalya), IV. Cilt, Ankara, 2004.
 3. Aksoy, M., “Kayseri, Adana, Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa’da Yaşayan Türkmen Aşiretlerinin Osmanlı Belgelerinde Tanımlanmalarının Kültür Sosyolojisi Açısından Analizi ve Damgaları”, II. Kayseri ve Yöresi Kültür, Sanat ve Edebiyat Bilgi Şöleni (10-12 Nisan 2006), Kayseri, 2007.
 4. Aksoy, M., “Türkiye’deki Bilim Anlayışı Hakkında Genel Bir Eleştiri”, Ulusal Teknik Eğitim, Mühendislik ve Eğitim Bilimleri Genç Araştırmacılar Sempozyumu (20-22 Haziran 2007), Kocaeli, 2007.
 5. Aksoy, M., “Dedeler Kurultayından Tarihe Not Düşüldü”, I. Türkiye Alevi-Bektaşi Dedeler-Babalar-Anabacılar Kurultayı (29-30 Ekim 2005 İstanbul). Bildirilerin yayınlandığı yer: Mehmet Yaman, Karacaahmet Sultan, İstanbul, 2008.
 6. Aksoy, M., “Türk Kültüründe Ziyaret Yerlerinin Yaygın Eğitim Bağlamında Sosyolojik Analizi”, XVI. Ulusal Sosyal Psikiyatri Kongresi (1-4 Temmuz 2009 Safranbolu), Kongre Kitabı, Safranbolu, 2009.
 7. Aksoy, M., “Minusinsk-Abakan’dan Tunceli Mezarlarına Koçbaşı Motifi”, Gazi Üniversitesi, I. Türkiyat Araştırmaları Sempozyumu (11-13 Mayıs 2005), Bildirileri, Ankara, 2010.
 8. Aksoy, M., “Süleymaniye Camii ve Külliyesi’ndeki Damgaların Tarihi Kaynakları”, Süleymaniye Ulusal Sempozyum/Şehir ve Medeniyet (23-25 Kasım 2007), İstanbul,2010.

Ulusal Hakemsiz ve Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler

 1. Hakemsiz Dergiler:
 2. Aksoy, M., “Bir Kültür Sosyologu: Mehmet Eröz”, Forum Dergisi, Sayı 289, 1993.
 3. Aksoy, M., “Doğu ve Güney Doğu Anadolu’da Halk Takvimine Göre Yılbaşı”, Erciyes Dergisi, Sayı 218, 1996.
 4. Aksoy, M., “Bilimin Doğası Kart Değişimi Oyunu” (Esra Macaroğlu ile ortak), Bilim ve Teknik Dergisi, Sayı 420, Kasım 2002.
 5. Aksoy, M., “Türk Kilimin Şifreleri Çözüldü”, Aksiyon, Sayı 598, 22. 05. 2006,
 6. Aksoy, M., “Kürt Kavramının Sosyolojik Analizi”, Avşarelleri Dergisi, Sayı 1, 2007.
 7. Aksoy, M., “Yusuf Halaçoğlu, Avşarlar ve Bilimsel Cahiller”, Avşarelleri Dergisi, Sayı 2, 2007.
 8. Aksoy, M., “Halı-Kilim Sanatı ve Tarihi”, Avşarelleri Dergisi, Sayı 3, 2008.
 9. Aksoy, M., “Koçbaşı Damgasının Sosyo-Kültürel Önemi”, Avşarelleri Dergisi, 5. Sayı, 2008.
 10. Aksoy, M., “Semboller-Damgalar Neyi Anlatır”, 2023 Dergisi, Sayı 82, 2008.
 11. Aksoy, M., “Sibirya’dan Anadolu’ya Taştaki Türkler”, Eko Avrasya Dergisi, Sayı 5, 2008.
 12. Aksoy, M., “Kültür Sosyolojisi ve Türk Kültür Coğrafyası”, 2023 Dergisi, Sayı 121, 2011.
 13. Aksoy, M., “Tunceli’de Koç-Koyun Heykelleri ve Balballar”, 2023 Dergisi, Sayı 129 (Zazalar Özel Sayısı), Ocak 2012.
 14. Aksoy, M., “Bizim Şehri Kim Öldürüyor?”, Türk Düşüncesi Dergisi, Sayı 1 (Şehir Özel Sayısı), Kış 2012.
 15. Aksoy, M., “Asya’dan Avrupa’ya Bahar Bayramı Olarak Nevruz”, Yeni Ufuklar Dergisi, Sayı 13, 2012.
 16. Aksoy, M., “Türk Halk Kültürüne Adanan Bir Ömür”, Erciyes Dergisi, Sayı 419, 2012.
 17. Aksoy, M., “Kardeşlik Kodlarımız Damgalarda Gizli”, Yeni Ufuklar Dergisi, Sayı 15, 2012
 18. Aksoy, M., “Tunceli’de Koç-Koyun Heykelleri, Balballar ve Bunların Tarihi Kaynakları”, Yeni Ufuklar Dergisi, Sayı 17, 2013.
 19. Aksoy, M., “Tarih Felsefesi Bağlamında Günümüzü Anlamak”, 2023 Dergisi,  Sayı 151,  Aralık, 2013.
 20. Aksoy, M., Bayırbucak, Halep Musul ve Kerkük Türkleri, Kopuzlar Vakfı Aile Dergisi, Sayı 19, 2017.
 21. Aksoy, M., “Mehmed Niyazi’nin Düşünce Dünyası”, Yarın Dergisi, Sayı 4, 2018.
 22. Hakemli Dergiler:
 23. Aksoy, M., “Bir Kültür Kodu Olarak Yemlik”, Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi, Sayı 49, 1987.
 24. Aksoy, M., “Sosyal Hayatımızdaki Başlık-Kalın ve Mehir Kavramlarının Sosyolojik Tahlili”, Türk Yurdu Dergisi, Sayı 33,                 Mayıs 1990.
 25. Aksoy, M., “Akif’e Göre Aile, Eğitim ve Aydınlar”, Milli Eğitim Dergisi, Sayı 95, 1990.
 26. Aksoy, M., “Safahat’daki Bazı Kavramların Sosyolojik Tahlili”, Sosyoloji Konferansları, 23. Kitap, 1991.
 27. Aksoy, M., “Türk Kültüründe Alevilik”, Sosyoloji Konferansları, 24. Kitap, 1994.
 28. Aksoy, M., “Türk Sosyolojisinde -ve Sosyal Bilimlerinde- Metodoloji Anlayışına İlişkin Bir Kritik”, Türkiye Günlüğü                        Dergisi, Sayı 35, 1995.
 29. Aksoy, M., “Sosyal Tarih Açısından Ev, Bark ve Evlilik Kavramları”, Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi, Sayı 101, 1996.
 30. Aksoy, M., “Türkistan’ın Teke Köyünde Evlilik ve Sünnet Geleneği”, Türk Dünyası Tarih Dergisi, Sayı 114, 1998.
 31. Aksoy, M., “Sosyoloji ve Tarih İlişkisi”, Türk Dünyası Tarih Dergisi, Sayı 134, 1998.
 32. Aksoy, M., “Türkler’de At ve Kımız Kültürü”, Türk Dünyası Tarih Kültür Dergisi, Sayı 142, 1998.
 33. Aksoy, M., “Kazakistan’dan Adana’ya Tör Kavramı”, Türk Dünyası Tarih Kültür Dergisi, Sayı 150, 1999.
 34. Aksoy, M., “Türk Cumhuriyetlerinde ve Türkiye’de Halı-Kilim ve Mezar Taşlarındaki Damgalar”, Türk Yurdu Dergisi,                   Sayı 171, 2001.
 35. Aksoy, M., “Kırgız Gelenekleri ve Abramzon” (Zekeriya Karadavut’la ortak), Türk Yurdu Dergisi, Sayı 171, 2001.
 36. Aksoy, M., “Türk Adı, Türk Damgaları ve Halı Kilim Tarihi”, Türk Dünyası Tarih Kültür Dergisi, Sayı 188, 2002.
 37. Aksoy, M., “Sosyal Bilimlerde Kültür Kavramı ve Amiran Kurtkan Bilgiseven’in Kültür Kavramı Hakkındaki Eleştirisi”,                Türk Dünyası Araştırmaları-Amiran Kurtkan Bilgiseven Özel Sayısı, Sayı Eylül-Ekim 2008.
 38. Aksoy, M., “Avşarlar’ın Torunlar Oymağı Bağlamında Türkiye’deki Kimlik Bunalımının Sosyolojik Analizi -I-, Türk                         Dünyası Tarih Kültür Dergisi, Sayı 272, 2009.
 39. Aksoy, M., “Avşarlar’ın Torunlar Oymağı Bağlamında Türkiye’deki Kimlik Bunalımının Sosyolojik Analizi -II-, Türk                         Dünyası Tarih Kültür Dergisi, Sayı 273, 2009.
 40. Aksoy, M., “Halı-Kilim Sanatı Bağlamında Kürtçülük ve Devlet Kurumları”, Türk Dünyası Tarih Kültür Dergisi, Sayı                       274, 2009.
 41. Aksoy, M., “Kürtler Hakkında Mitolojik Teoriler -Generallerden Akademisyenlere Aynı Yanılgı-“, Türkiye Günlüğü                     Dergisi, Sayı 99, 2009.
 42. Aksoy, M., “Kültür Tarihi Açısından İran’da Türk, Fars ve Kürt Halı-Kilimleri”, Türk Dünyası Tarih Kültür Dergisi, Sayı                   276, Aralık 2009.
 43. Aksoy, M., “Neden Kürtçülük Yapılıyor?”, Türk Dünyası Tarih Kültür Dergisi, Sayı 279, Mart 2010.
 44. Aksoy, M., “Düşünen Beyin, Kanayan Vicdan: Durmuş Hocaoğlu”, Türk Yurdu Dergisi, Sayı 280, 2010.
 45. Aksoy, M., “Sanat ve Sosyo-Kültürel Zihniyet”, Türk Dünyası Tarih Kültür Dergisi, Sayı 281, Mayıs 2010.
 46. Aksoy, M.,  “Tarihi Kültürel Süreç İçinde Dil-Kimlik ve Türk Damgaları”, Türk Yurdu, Cilt 31, Sayı 288,  Ağustos 2011,
 47. Aksoy, M., “Türkler’ de Takıcılık ve Sanat”, Türk Dünyası Tarih Kültür Dergisi, Sayı 290, 2011.
 48. Aksoy, M. “Milattan Önce Anadolu’da Türk İzleri”, Türk Dünyası Tarih Kültür Dergisi, Sayı 292, 2011.
 49. Aksoy, M., “Hunlardan Günümüze Kültürün Yaşandığı Tahtacı Köyü: Koşuburnu’nda Bahar Bayramı”, Türk Dünyası                   Tarih Kültür Dergisi, Sayı 294, 2011.
 50. Aksoy, M., “Tarihî Kültürel Süreç İçinde Dil-Kimlik ve Türk Damgaları”, Türk Yurdu Dergisi, Sayı 288, 2011.
 51. Aksoy, M., “Tarih-Kültür-Edebiyat Bağlamında Mahdumkulu”, Türk Dünyası Tarih Kültür Dergisi, Sayı 295, 2011.
 52. Aksoy, M., “Tarihi Kaynak Olarak Etnografya Eserleri”, Türkiye Günlüğü, Sayı 106, 2011.
 53. Aksoy, M., ” Makedonya’da Balballar, İskitler-Türkler”, Türk Dünyası Tarih Kültür Dergisi, Sayı 297, 2011.
 54. Aksoy, M., “Etnik Milliyetçilik veya Irkçılık Bağlamında Kürtçülük”, Türk Yurdu Dergisi, Sayı 289, 2011.
 55. Aksoy, M. “Türkoloji’ye Atılan İmza, Taştaki Türkler’den Saymalı Taş’a”, Türk Dünyası Tarih Kültür Dergisi, Sayı 299,                   2011.
 56. Aksoy, M., “Kaya Resimlerinden Alfabeye Avrasya’da Türk Damgaları”, Türk Dünyası Tarih Kültür Dergisi, Sayı 300,                  2011.
 57. Aksoy, M., “Kazakistan’da Koç-Koyun Heykelli Mezarlar”, Türk Dünyası Tarih Kültür Dergisi, Sayı 302, 2012.
 58. Aksoy, M., Yorulmaz, O., “Mehmet Eröz Armağanı Vesilesiyle Eröz’ü Anlamak”, Türk Yurdu Dergisi, Sayı 295, 2012.
 59. Aksoy, M., “Günümüz Türkiye’sinde Irkçılık-Etnisite ve Milliyetçilik”, Türk Yurdu Dergisi, Sayı 295, 2012.
 60. Aksoy, M.,  “Türkiye’de Sosyal Bilimlerin Yöntemini Aramak”, Düşünen Siyaset, Sayı 28, 2012.
 61. Aksoy, M., “Kültür Sosyolojisi Bağlamında Kimlik Pazarında Kültürel Kimlik”, Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi, Sayı                  202, Şubat 2013.

  39. Aksoy, M., “Turan Yazgan: Kalbi Türkiye’de, Gönlü Türk Dünyasında Olan Hocam”, Türk Dünyası Tarih Kültür Dergisi,                 Sayı 315, 2013.

  40. Aksoy, M.  “Alman Kurmay Subayı Farnz Carl Endres’in İstanbul’u (1912-1915)”, Türk Yurdu Dergisi, Sayı 310, 2013.

 62. Aksoy, M., “Nevruz Kavramının Tarihî ve Sosyolojik Analizi”  Yeni Türkiye, Sayı 53, 2013.
 63. Aksoy, M., “Türkistan’dan Anadolu’ya Koç-Koyun Heykelleri ve Balballar, Yeni Türkiye, Sayı 53, 2013.
 1. Aksoy, M., Yuzvyak, İ.,   “Türk Kahvesinin Viyana’yı Fethi ve Lviv’e Yolculuğu”, Türk Dünyası Tarih Kültür Dergisi, Sayı                  322, 2013.
 1. Aksoy, M., “Hocam Prof. Dr. Turan Yazgan’ın Temel Sosyal Düşüncesi” Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi. Prof. Dr.                     Turan Yazgan’a Armağan Üçlemesi,  Sayı 206,  Eylül – Ekim 2013.
 2. Aksoy, M., “Irk, Millet ve Kimlik Konusunda Türkiye’deki Akademisyenlerin Çıkmazları”, Türkiye Günlüğü Dergisi,                     Sayı 116, Güz 2013.
 1. Aksoy, M., “Tarih ve Sosyoloji Bağlamında Günümüzü Anlamak”, Türk Dünyası Tarih Kültür Dergisi, Sayı 325,  Cilt 56,              Aralık, 2013.
 1. Aksoy, M., Kültür Tarihi Açısından İran’da Türk, Fars ve Kürt Halı-Kilimleri, Türk Dünyası Tarih Kültür Dergisi,      Sayı 328, 2014.
 1. Aksoy, M., “Tarih Araştırmalarında Mezar Kültürünün Önemi”, Türk Dünyası Tarih Kültür Dergisi,Sayı Mart, 2014.
 1. Aksoy, M., “Tarihî Kayak Olarak Etnografya Eserleri”, Türk Dünyası Tarih Kültür Dergisi, Sayı 345,Eylül 2015.
 1. Aksoy, M.,”Tarihin Bilinen İlk Pantolonundan Türkiye’ye Gelen Damga”, Türk Dünyası Tarih Kültür Dergisi, Sayı 346, Ekim 2015.
 1. Aksoy, M; Koyuncu, R., “Çamlıhemşin Koç-Koyun Başlı Mezar Taşları ve Çorapları”, Türk Dünyası Tarih Kültür       Dergisi, Sayı 347, Kasım 2015.
 1. Aksoy, M.,”Kısa Çay Tarihi ve Kazakistan ile Kırgızistan’da Çay Takımlarındaki Damgalar”, Türk Dünyası Tarih       Kültür Dergi, Sayı 348, 2015.
 1. Aksoy, M.,”Tarih – Sosyoloji İlişkisinden Tarih Sosyolojisine”, Türk Dünyası Tarih Kültür Dergisi, Sayı 350, 2016.
 1. Aksoy, M., “Mehmet Eröz ve Doğu Anadolu’nun Türklüğü Adlı Eserini Anlamak”, Sayın 351,2016.
 1. Aksoy, M., “Mehmed Niyazi ile Sohbet: Milletlerin Kaderlerini Belirleyen Tarih ve Tarihçilerdir”,  Sayı, 352, 2016.
 1. Aksoy, M., (Shurubu Kayhan ile ortak), “Halk Bilimi Bağlamında Kırgız Mutfak Kültüründe ‘Supara’ Kavramı”,

Türk Dünyası Tarih Kültür Dergisi, Sayı 353, 2016.

 1. Aksoy, M., “Şavşat/Artvin,Ardahan ve Kars’ta Koç-Koyun ve At Başlı Mezar Taşları”, Türk Dünyası Tarih Kültür    Dergisi, Sayı 355, 2016.
 1. Aksoy, M., “Doğu Anadolu ve Alevilik, Bektaşilik Bağlamında, Mehmet Eröz’ü Anlamak” (Röportaj:Afşin Selim), Türk Dünyası Tarih Kültür Dergisi,    Sayı 357, 2016.
 1. Aksoy, M., “Tarih – Sosyoloji Bağlamında Doğu Anadolu, Nahçıvan ve Tebriz’de Saha Araştırmaları”, Türk Dünyası Tarih Kültür Dergisi, Sayın 359, 2016.
 1. Aksoy, M., “Tarih-Sosyoloji Bağlamında Ermenistan ve Gürcistan’da Saha Araştırmaları”, Sayı 360, 2016.

62.Aksoy, M., “Türk Etnografya Eserlerinden Rize’yi Görmek”, Türk Dünyası Tarih Kültür Dergisi, Sayı 362, 2017.

 1. Aksoy, M., “Doğu Türkistan’da Bulunan, Mezardaki Buluntuların Tarihe Tanıklığı”, Türk Dünyası Tarih Kültür     Dergisi, Sayı 363, 2017.  (19-25)
 1. Aksoy, M., “Bitlis ve Ahlat’ta Koç-Koyun Başlı Mezar Taşları, Kümbetler ve Damgalar”, Türk Yurdu Dergisi, Cilt 37 (69), Sayı 355, 2017.
 1. Aksoy, M., “Yerel ve Sözlü Tarih Bağlamında Rize’de Bir Araştırmacı: Recep Koyuncu”, Türk Dünyası Tarih Kültür Dergisi, Cilt, 61,  Sayı 364, Nisan 2017.
 1. Aksoy, M., Bulgar Damgası mı, Kayı Damgası mı?, Türk Dünyası Tarih Kültür Dergisi, Cilt, 61 Sayı 365, Mayıs 2017.
 1. Aksoy, M., Zencirkaya, A., “Arapgir’de Bazı Maddi Kültür Eserleri ve Damgalar”, Türk Dünyası Tarih Kültür       Dergisi, Cilt, 62 Sayı 367, Temmuz 2017.
 1. Aksoy, M., “Kemaliye’de Damgalar ve Doğu Türkistan’dan Gelen Tarihi Belge” Türk Dünyası Tarih Kültür Dergisi,Cilt, 62, Sayı 368, Ağustos 2017.
 1. Aksoy, M.,  “Çamlıhemşin’in Trovit Yaylasına Sibirya’dan Gelen Tarihi Damgalar”, Türk Dünyası Tarih Kültür Dergisi, Cilt, 62, Sayı 370, Ekim 2017.
 1. Aksoy, M., “Damgaları Adlandırma ve Tanımla Sorunu”, Türk Dünyası Tarih Kültür Dergisi, Cilt, 62, Sayı 371, Kasım 2017.
 1. Aksoy, M., “Duha Türkleri ve Moğolistan Gezi Notları”, Türk Dünyası Tarih Kültür Dergisi, Cilt, 62, Sayı 372, Aralık 2017.

 

 1. Aksoy, M., Şimşek, İ., “Hozat’ta Koç, Koyun, At ve İnsan Üsluplu Mezar Taşları ile Kilimler” Türk Dünyası Tarih Kültür Dergisi,Cilt, 62, Sayı 373, Ocak 2018.
 1. Aksoy, M., “Amerika Yerlilerinde Bozkurt”, Türk Dünyası Tarih Kültür Dergisi, Cilt, 62, Sayı 374, Şubat 2018.
 1. Aksoy, M., “Bilinen Kültür Teorilerinin Eleştirisi ve ’Kültürel DNA Teorisi’  Önerisi”, Türkiye Günlüğü Dergisi, Sayı 133, Kış 2018.
 1. Aksoy, M., “Amerika Yerlilerinde Kilimler, Giyimler, Damgalar”, Türk Dünyası Tarih Kültür Dergisi, Cilt, 63, Sayı 376, Nisan 2018.

Bildiriminler Yayınlanmadığı, Katıldığım Sempozyum, Konferans ve Paneller

1-Aksoy, M., “Türk Tarih Felsefesi Bağlamında Türk Kültürü”, Türk Ocakları Konya Şubesi, 10 Nisan 2012.

2-Aksoy, M.,  “Avrupalılarda, Türklerde ve Ziya Gökalp’te Milliyetçilik Anlayışı”, Bir Fikir Hareketinin Yüz Yılı Türk Ocakları Uluslararası Sempozyumu, 7-9 Mayıs 2012, İstanbul.

3-Aksoy, M., “Türk Kültüründe Anadolu Aleviliği ve Maddî Kaynakları”, Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı, Süleymaniye Kürsüsü Konuşmaları, 03 Kasım 2012 İstanbul.

4-Aksoy, M., “Ortadoğu’da Halk Hareketleri ve Türkiye’ye Yansımalar” Ortadoğu ve Türkiye’nin Geleceği Sempozyumu, 18 Şubat 2012 İstanbul.

5-Aksoy, M., “Doğu Kardeniz’in Kültür Yapısının Tarihi Kaynakları”, 19 Aralık 2013 Rize.

6-Niğde Üniversitesi, 1. Uluslararası Türk Dünyası Araştırmaları Sempozyumu, 18-21 Mart 2014, Niğde. Bildiri adı: “Türk Etnografyasının Sosyolojik Analizi”.

7- Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı, Süleymaniye Kürsüsü Konferansları, 12 Nisan 2014, İstanbul, Bildiri adı: “Türkiye’nin Kültürel Yapısı ve Kimlik Tartışmaları”.

8- Aksoy, M. , 25. Ulusal, 15. Uluslararası Dadaloğlu Geleneksel Kültür ve Sanat Şenliği , Tarihte Avşarlar Konulu Paneli, 6 Ekim 2014, Kayseri. Bildiri adı: “Türkiye’deki Avşarların Sosyo-Kültürel Yapıları”.

9- Aksoy, M., Bildiri adı: “Türk Dünyasının Sosyal DNA’sı Damgalar”, Niğde Üniversitesi, 27 Ekim, 2014.

10-  Aksoy, M.,  I. Uluslararası Tarihte Adana ve Çukurova Sempozyumu 17-19 Nisan 2015. Bildiri adı: Çukurova’da Kürtler: Kürtler ve Türkler Birbirlerinin Nesi Olur?

11- “Turfan’dan Turan’a: Bir Mezardaki Buluntuların Tarihe Tanıklığı”, 3-5 Mart 2016 tarihlerinde Uluslararası “İpek Yolu’nun Yükselişi ve Türk Dünyası” Bilgi Şöleni (3-5 Mart 2016), Ankara.

Gazete ve İnternet Ortamanında Yayımlanan Makaleler

 1. Aksoy, M., Halı Kilim Sanatı ve Tarihi, Medya Yenigün Gazetesi, 19 Nisan 2005.
 2. Aksoy, M., Gazeteci Olmak Cahil Olmayı Gerektirmez, www.haberakademi.net
 3. Aksoy, M., Türkiye’de “Bilim Bağnazları” veya “Bağnaz Bilimciler”, www.haberakademi.net
 4. Aksoy, M., Sayın Hülya Avşar, Cehalet Sadece Bilim Erbabı ve Gazetecilere Mahsus Değil, www.haberakademi.net
 5. Aksoy, M., Eröz, Yazdıklarıyla Türkiye’de Bir İlk Olmuştur. http://www.turkyorum.com
 6. Aksoy, M., “Türk Sanatının Temel Özellikleri Bağlamında Fars Sanatı İle Bir Karşılaştırma”, İdil Dergisi, Cilt 1, Sayı 5, 2012. www.idildergisi.com