Kategori: Damgaların Sosyolojisi

Sanat ve Sosyoloji

Sanat eserleri sosyo-kültürel bir yapı içinde meydana geldiklerine göre sosyoloji ile yakından ilgili olmalıdır. Çünkü “her sanat eseri, mahiyeti icabı, imzasını taşıdığı sanatkârların şahsiyetinin de üstünde, bir harsın...

Read More

Sanat ve Din

İnsanların kendileri dışındaki nesneleri ya da zihin dünyasında yorumladığı şeyleri, çeşitli biçimlerde ifade etmelerinden ötürü sanat ya da sanatlar doğmuştur. Başka bir tabirle sanat, insanların ve sosyal gruplar ile...

Read More

Araştırma Alanı

Dikkatinize sunacağım sosyo-kültürel unsurların malzemelerini derlemek için alan araştırmalarıma 1996-1997 yıllarında Kazakistan`ın güney bölgeleri ile ve Sır Derya (Seyhun) boylarını esas alarak başladım. Sonra Kırgızistan,...

Read More
Loading